שירותים

Patrade

מונטיזציה ומינוף פיננסי של נכסי קניין רוחני

לעתים קרובות, חלים שינויים והתאמות בכיוון העסקי ובמטרות של החברה. כתוצאה מכך, ייתכן שנכסי קניין רוחני שנצברו בעבר לא יהיו רלוונטיים יותר לתוכנית העסקית המתפתחת של החברה. ב-ISUS IP, אנו עורכים באופן שוטף סקירות מקיפות של כל נכסי הקניין הרוחני של החברה, ומציגים תוכנית מקיפה לשימוש והקצאה מתאימים של כל הנכסים בתיק הקניין הרוחני שלכם – הרלוונטיים וכאלה שעשויים להפוך ללא רלוונטיים. המלצות אפשריות עשויות לכלול מכירה או רישוי ומתן הרשאת שימוש בחלק מהנכסים הללו. לשם כך, אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הנהלת החברה כדי לסייע במציאת שותפים, בעלי רישיונות או רוכשים עבור אותם נכסים, ומסייעים במשא ומתן על מנת להניב את עסקאות הכדאיות ביותר.

השירותים הללו מתאימים כמובן לחברות משגשגות רבות, אך עשויים להיות בעלי ערך רב ביותר עבור חברות הנתונות בקשיים פיננסיים או עבור ממציאים פרטיים. על מנת לשרת את לקוחותינו בצורה הטובה ביותר, אנו עשויים להציע רכישה של זכויות עתידיות פוטנציאליות בתמורה לעמלות.