שירותים

סודות מסחריים

סודות מסחריים הם אחד הנכסים אשר לרוב פחות מובנים ופחות מנוצלים מהיבטים של הגנה על קניין רוחני. חברות רבות אינן מצליחות לתחזק ולנהל כראוי תהליך להבטחת ההגנה על הסודות המסחריים שלהן. בנוסף, לעיתים קרובות נעשה שימוש לא מכוון בסודות מסחריים השייכים לגופים אחרים.

ללא מדיניות סודות מסחריים מקיפה, האיום הנשקף להון הידע שלכם הוא אמיתי. דילוג של עובדים בין ארגונים הוא תופעה נפוצה בתעשיית הטכנולוגיה. מעבר של עובדים בין חברות עלול לגרום להעברה בלתי הולמת של קניין רוחני בין חברות, אם הון הידע אינו מתועד ומוגן כהלכה. כמו כן, תחרות עולמית עזה ומחזור חיי מוצר קצר יותר הגבירו את האיומים על הון הידע מצד גופים אחרים – מונח המוכר בשם ריגול תעשייתי.

כאן ב-ISUS IP, אנו שואפים להכיר לעומק את המודל העסקי ואת תיק הקניין הרוחני שלכם, ופועלים בצורה אקטיבית ליצירת תוכנית עם איזון אופטימלי, בין התרבות הארגונית לבין הסטנדרטים המשפטיים המסובכים של דיני סודות מסחריים. זאת, כדי להגן באופן אופטימלי על כל ההון האינטלקטואלי שלכם מפני איומים פנימיים וחיצוניים כאחד. מאחר ובתחומי שיפוט שונים, ההגנה על הקניין הרוחני משתנה, הצוות המגוון שלנו ערוך, מנוסה ונגיש עבורכם, כך שתזכו להגנות הנדרשות בתחומי שיפוט רלוונטיים רבים.